Nu-i sărac cel ce nu are tată şi mamă, ci cel care n-are învătătură
 
Proverb românesc

 

   "Toată viaţa este şcoală"
         (J.A.Comenius)

 

computerroom.jpg


Dacă toţi editorii ar fi fost ca Miron Neagu, dacă ei ar fi avut aceeaşi generozitate şi întelegere fată de sensibilitatea creatorilor, Mozart nu ar fi murit la 36 de ani, Shakespeare n-ar fi încetat să scrie tragedii la 49 de ani şi Eminescu n-ar fi fost silit să cerşească sinecure de la mai marii zilei.

(George Sbârcea)


 

Activităţi şcolare

     -Studierea intensivă a limbii engleze încă din clasa I
     -Studierea informaticii începând din clasa a III-a
     -Dans clasic şi modern, clasele I-II
     -Posibilitatea studierii unui instrument muzical.
     -Oportunitatea de a face parte din fanfara municipală
     -Program suplimentar gratuit “Învaţă cum să înveţi”
     -Ore de logopedie
     -Orientare şcolară şi profesională coordonată de psihologul şcolar
     -Promovarea copiilor talentaţi prin activităţi suplimentare la cererea părinţilor( sport, pictură, muzică, literatură, limbi străine, etc.)
     -Asistenţă medicală şi stometologică
     -Colaborare cu fundaţii şi centre de întrajutorare
     -Dotarea modernă a sălilor de clasă şi a cabinetelor
     -Majoritatea cadrelor didactice titulare, cu gradul I
     -Oportunitatea de a activa în echipa de teatru, sau în redacţia revistei şcolii.

Activităţi extraşcolare:    

     -Concursul Interjudetean ''Orizonturi locale-Meleagurile Copilariei''  
     -Concursul European”Kangourou”,”Invest”

     -Olimpiada  de matematică, faza zonală
     -Concursuri pentru diferite alte discipline-”Winners”, “Smart”, “Concurs de Evaluare în Educaţie”
     -Semestrial, audiţii în cadrul cărora evoluează elevi ai şcolii de muzică
     -Concursuri zonale la nivelul ciclului primar
     -Serbări cu ocazia diferitelor evenimente
     -Proiect interşcolar “Prieteni într-un oraş msdieval” 
     -Excursii tematice
     -Proiect “Stop abandonului şcolar”
     -“Prietenii muzeului”
     -Activităţi în cadrul programului ECO-ŞCOALA, program susţinut de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, Ministerul     Mediului şi Dezvoltării Durabile.
     -“Un stejar pentru fiecare şcolar”
     -Concursuri sportive zonale şi judeţene
Învăţăm să economisim

Colaborarea cu comunitatea locală:

Colaborare cu Consiliul Local, Jandarmeria, Biserica, Poliţia de proximitate, Poliţia Comunitară, Direcţia pentru protecţia  minorului
ONG-uri : “Veritas”,  “White Rose”,  “Luminiţa Copiilor”,     “Tineri pentru Misiune”, Asociaţia Educaţional Ecologică Ecotransilvania, M.E.T.,”Speranţa”,
 Situl este in curs de actualizare