Nu-i sărac cel ce nu are tată şi mamă, ci cel care n-are învătătură
 
Proverb românesc

 

   "Toată viaţa este şcoală"
         (J.A.Comenius)

 

schoolroom.gif


Dacă toţi editorii ar fi fost ca Miron Neagu, dacă ei ar fi avut aceeaşi generozitate şi întelegere fată de sensibilitatea creatorilor, Mozart nu ar fi murit la 36 de ani, Shakespeare n-ar fi încetat să scrie tragedii la 49 de ani şi Eminescu n-ar fi fost silit să cerşească sinecure de la mai marii zilei.

(George Sbârcea)


Gimnaziul de Stat "Miron Neagu" Sighişoara - scurt istoric

        SIGHIŞOARA , această "Perlă a Transilvaniei " , a atras de-a lungul timpului admiraţia vizitatorilor, localnicilor şi nu în ultimul rând a istoricilor .
       
Atestată documentar pentru prima oară în anul 1280 sub numele de CASTRUM SEX , localitatea noastră cu numele românesc de Sighişoara e menţionată abia în 1431 într-un document emis de Vlad Dracul . Oraşul nostru a fost de-a lungul secolelor şi un important centru cultural artistic , dovadă stând în acest sens numeroşii artişti precum şi tinerii studenţi , plecaţi la studii în străinătate , absolvenţi ai primei şcoli a oraşului , cunoscuta Şcoală din Deal , fondată în 1619 , din necesitatea exercitării unui învăţămant local .

        Timp de secole , Şcoala din Deal , cu limba de predare germană a fost singura instituţie de învăţământ pentru ca apoi creşterea demografică şi prezenţa unei tot mai numeroase populaţii romaneşti să determine apariţia unor alte instituţii de învăţămînt . Astfel în anul 1897 începe construcţia Şcolii Civile de Stat pentru Fete , construcţie încheiată în anul 1903 . Inaugurarea şcolii sub conducerea domnului profesor Vitez Mihail s-a realizat în septembrie 1919 ca şi gimnaziu . În decursul anilor şcoala a suferit mai multe schimbări . În anul 1923 gimnaziul a fost transformat în liceu , iar existenţa acestui liceu a fost justificată atat prin numărul mare al elevelor , cat şi prin dorinţa de afirmare în domeniul cultural şi şcolăresc al vieţii romaneşti de pe aceste meleaguri . Şcoala a funcţionat ca şi liceu pană în anul 1930 când suferă o nouă schimbare fiind redusă la gimnaziu cu trei clase . Sub această înfăţişare a funcţionat până în anul 1934 , cand la cererile repetate ale românilor din judeţul Tarnava Mare se reînfiinţează liceul adăugându-i-se anual câte o clasă . În perioada 1938-1942 şcoala figurează sub denumirea de Gimnaziul de Fete Sighişoara , iar în următorii doi ani ca Liceul "Regina Elena" perioadă în care instituţia a fost vizitată de Maiestatea Sa Regina Mamă . Între1944-1948 a devenit Liceul de Fete Sighişoara . Reforma şcolară din 1948 a marcat o nouă ipostază şi anume înfiinţarea Şcolii Medii de Fete, care în anul 1959 se unifică cu şcoala medie mixtă cu limba de predare germană şi cu Şcoala Generală „Ana Ipătescu", sub numele de „Şcoala Medie nr.2" În anul 1963 devine şcoală generală de 8 ani cu clase româneşti şi germane în paralel, intitulată „Şcoala Generală nr.3".În anul 1975 se organizează Şcoala de Muzică, drept o secţie a acestei şcoli. Anul 1990 surprinde funcţionarea acestui gimnaziu numai cu clase române. Până la momentul actual evoluţia acestei instituţii şcolare a inclus un eveniment la data de 13 decembrie 2001, dată la care s-a schimbat denumirea şcolii, prin asocierea cu numele unei personalităţi a vieţii culturale româneşti din perioada interbelică, Miron Neagu, respectiv Gimnaziul de Stat „Miron Neagu".

Remarcabilele prefaceri înnoitoare generate de dimensiunile veacului au avut drept finalitate categoriile de dascăli, elevii formaţi şi nu în ultimul rând receptarea de noi idei, consolidarea şi transmiterea acestora spre medii din cele mai variate.

Începand cu  01.09 2011 - Gimnaziul de Stat ”Nicolae Iorga” a devenit structură a Gimnaziului de Stat ”Miron Neagu”
 

ANGAJATII SCOLII GIMNAZIALE "MIRON NEAGU" SIGHISOARA

CONSILIUL PROFESORAL AN ȘCOLAR 2015-2016

NR. CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE

  FUNCŢIA

UNITATEA

1.

SUTEU DORINA

ÎNVĂȚĂTOARE

GRAD.CU PROG.NORMAL NR.4

2.

SAXON  ELENA

PROF.CICLUL PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.NORMAL NR.4

3.

BARTALIȘ MARGIT

PROF.CICLUL PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.NORMAL NR.4

4.

HEGHI  IZABELA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

5.

MOLDOVAN ADRIANA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

6.

SIGHISOAREAN RAISSA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

7.

DAIAN CRISTINA

INSTITUTOR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

8.

NAGY ILDIKO

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

9.

VOINA BIANCA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

10.

DIAC ONDINA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

11.

TURCINCHI VIORICA

INSTITUTOR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

12.

STAFENDT KARIN

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

13.

BACIU LIVIA

EDUCATOARE

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

14.

POSTOI MARIA

EDUCATOARE

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

15.

SZABO TUNDE

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

16.

BORZASI ILDIKO

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

17.

THEISS DENISA

EDUCATOARE

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

18.

IGNAT SONIA

EDUCATOARE NECALIFICA.

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

19.

TRIFAN MARCELA

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

20.

COSMINEANU ENIKO

PROF.INV.PRESCOLAR

GRAD.CU PROG.PRELUNGIT NR.2

21.

STINGU ADRIANA

DIRECTOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

22.

DAN  GABRIELA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

23.

GHINEA  MIHAELA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

24.

MOCANU  CLAUDIA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

25.

STAN ADINA

DIRECTOR ADJ.

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

26.

DEAC  MARCELA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

27.

OANCEA  COSMINA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

28.

BOHOLȚ FLORIN

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

29.

TIFREA  LILIANA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

30.

MOLDOVAN  CRISTINA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

31.

BADIC LUCIAN

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

32.

COZOS  NICOLETA

ÎNVĂȚĂTOARE

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

33.

PACA  ANA

ÎNVĂȚĂTOARE

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

34.

POPOVICIU ELENA

ÎNVĂȚĂTOARE

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

35.

CHIRTEȘ  EUGENIA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

36.

PORIMEA ADRIANA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

37.

RUJOI RAUL

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

38.

ONEȚ MĂDĂLINA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

39.

SIRBU ION

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

40.

STANCIU DANIELA

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

41.

BUTNARIU CALIN

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

42.

VAȚLAV IOANA

PROFESOR NECALIF.

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

43.

CIULEI PAVEL

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

44.

TRUTA ALEXANDRU

PROFESOR

SC.GIMN.”MIRON NEAGU”

45.

LAIU MARILENA

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

46.

RAT EMILIAN

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

47.

NAGY CARMEN

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

48.

MOLDOVAN  ANDA

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

49.

LUPSA VIORICA

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

50.

AGOSTON ZSOLT

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

51.

IANCU  MARINELA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

52.

BOITOȘ ALINA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

53.

ALAMĂ  FLOAREA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

54.

FORSEA RAFILA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

55.

BURLEA SANZIANA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

56.

BALDEAN IOANA

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

57.

DRAGAN GHEORGHE

PROFESOR

SC.GIMN.”NICOLAE IORGA”

58.

MANEA  LUCIA

ÎNVĂȚĂTOARE

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

59.

NEAGU  COSMINA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

60.

GERGELY MAGDOLNA

PROF.ÎNV.PRIMAR

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

61.

MURESAN ANAMARIA

INSTITUTOARE

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

62.

BUSUIOC  LUCIA

ÎNVĂȚĂTOARE

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

63.

ORĂȘAN ANA MARIA

INVATATOARE

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

64.

SUCIU ELENA

PROFESOR

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

65.

PAISZ IOSEF

PROFESOR

SC.PRIMARA”DEALUL VIILOR”

66.

BIZULEANU  STANCA

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

67.

IOAN  DANIELA

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

68.

KOVACS  KRISZTINA

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

69.

ONET  ROZALIA

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

70.

MUNTEAN  AMBROSIE

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

71.

SZAVULY  BERNADETA

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

72.

GANSCA ALEXANDRU

PROFESOR

SCOALA DE MUZICA

 PERSONALUL DIDADCTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC AN ȘCOLAR 2015 - 2016

Nr. crt.

Numele şi prenumele

  Funcţia

1.

DOBRE  DANIELA

SECRETAR

2.

BUDĂI IONELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

3.

NITU VALENTINA

BIBLIOTECAR - SECRETAR

4.

ANDREI ADRIAN

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

5.

BĂIA  ELENA

BILIOTECAR

1.

GOLOMBAN CORNELIA

ÎNGRIJITOARE

2.

BUDAȘCU  MARIA

ÎNGRIJITOARE

3.

DOBRE  GYONGYI

ÎNGRIJITOARE

4.

ȘONERIU ELENA

ÎNGRIJITOARE

5.

DITA  ELENA

ÎNGRIJITOARE

6.

PASCU MARIANA

ÎNGRIJITOARE

7.

PURENCIU ADRIANA

ÎNGRIJITOARE

8.

APOSTU  MIHAELA

ÎNGRIJITOARE

9.

GORDAN  FLAVIAN

MUNCITOR - INGRIJITOR

10.

FECHETE BENIAMIN

PAZNIC

11.

NEAMȚU CONSTANTIN

PAZNIC

12.

LORINCZI ZOLTAN

PAZNIC

13.

BUZAȘ  FLORIN

PAZNIC

14.

MATE COLOMAN

MUNCITOR - INGRIJITOR

DIRECTOR, 

PROF.STÎNGU ADRIANA

 Situl este in curs de actualizare